Müzeler

MÜZELERİMİZ HAKKINDA

Müzeler. cebinizde

Bursa’nın tarih öncesi dönemlerden başlayarak Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti olma özelliği ve Cumhuriyet Dönemi’nde tarım ve sanayinin öncü şehirlerinden olması, kentin, “yaşayan müze şehir” adını almasını sağlamıştır.

Tarihsel kronolojinin ilimize sağladığı bu avantajları gözler önüne sermek için, “Özel Müze” statüsünde; müzeler kurmak ve işletilmesini yapmak amacıyla, Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Müzeler Şube Müdürlüğü adıyla hizmet verilmektedir.