Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi

 • Tarihi Hisar Bölgesinde, şehrin en eski Müslüman mezarlıklarından biri olan Pınarbaşı Mezarlığının karşısında, Bayramyeri Caddesi üzerinde yer alan Bursa Mevlevihanesi, âsitane olarak tanımlanan büyük dergâhlar arasında yer almaktadır. 1615 yılında Sultan I. Ahmed’in emriyle Cünûnî Ahmed Dede tarafından inşa edilen söz konusu dergâh, dört asır boyunca Hak ile hâk olanların, dost yolunda ölenlerin, Allah yolunda birlik olanların sığınağı olmuştur. 20. yüzyıldan itibaren mescit, karakol, askeri depo ve son olarak su deposu gibi farklı işlevler için kullanılan Mevlevihane binaları zaman içinde bakımsızlıktan ve kimsesizlikten harap hale gelerek yıkılmıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesinin Tarihi Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Çalışmaları kapsamında ele alınarak yeniden ihyası gerçekleştirilen Mevlevihane alanı ve binaları, 2023 yılından Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi olarak hizmet vermeye başlamıştır.

  Hisar’da, sur dibinde geniş bir avlu içerisinde konumlanan Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi; Semahane, Matbâh-ı Serîf, Cünûnî Ahmed Dede Türbesi ve Haziresi (Hâmûsân) ile Dedegân Hücreleri ve Selamlık bölümlerinden meydana gelmektedir. Bagdadi tarzında inşa edilen Semâhâne bölümündeki tavan islemeleri ile ahsap oymaları göz kamaştırırken, Matbâh-ı Serîf binası Mevlevilik kültürünün tüm yönleriyle anlatıldığı bir müze olarak tasarlanmıştır.

  Mevlevihaneler; kurulduklarından itibaren sanat, edebiyat ve musiki çevrelerinin bir nevi eğitim öğretim gördükleri güzel sanatlar merkezi olarak faaliyet göstermişlerdir. Mevlevi kültürünü yaşatılarak korunmasının amaçlandığı Bursa Mevlevihanesinin Dedegân Hücreleri ile Selamlık bölümleri de bu amaçlarla ayrılmıştır. Dedegân Hücrelerinde hat ve tezhip gibi gelenekli sanatlarımızın dersleri verilirken, selamlık bölümünde mesnevi okumaları ile mutrip (saz) ekibinin çalışmaları devam etmektedir.

  Cünûnî Ahmet Dede Türbesi ve Haziresi

  Cünûnî Ahmed Dede, 1615 yılında Mevlevihane inşaatını tamamlamış, burada altı yıl postnişinlik ve mesnevîhanlık yaptıktan sonra vefat ederek dergâhının yanında inşa edilen türbesine defnedilmiştir, kendisinden sonra gelen postnişinler de haziresinde metfundur.

  Bursa Mevlevihanesi Postnişinleri

  Cünûni Ahmed Dede’den sonra sırasıyla Zihnî Sâlih Dede (ö.1663), Mehmed Dede (ö.1702), Zihni Sâlih Dede (ö.1717), Mehmed Dede (ö.1738), Sadık Dede (ö.1768), Atâullah Dede (ö.1799), Ahmed Dede (ö.1803), Salih Dede (ö.Mekke 1830), Asçıbası Mehmed Dede (ö.1852), Nizâmeddin Dede (ö.1859) tekkenin postnişini olmuşlardır. Son postnişini Mehmed Şemseddin Dede (ö.1930) burada 48 sene boyunca görev yapmış, Bursa’da vefat etmiş ve Pınarbaşı Mezarlığına defnedilmiştir.


  İletişim numarası: 0224 716 37 73

 • DENEME KAYDI
  TEST DENEME DENEME
 • İLETİŞİM BİLGİLERİ
  Müze Adı : Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi
  Adres : Pınarbaşı, Bayramyeri Cd. 12-1, 16040 Osmangazi / BURSA
  Telefon : (0224) 716-3773
  Whatapp :
  E-Posta : bursamuze@bursa.bel.tr
  Sorumlu Kişi : Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi Sorumlusu

Bunu Paylaş:
Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi ziyaretler için hemen rezervasyon yapabilir veya ziyaretinizi planlayabilirsiniz.

DİĞER MÜZELERİMİZ