Bursa Kent Arşivimizi Halka Açtık

Bursa Kent Arşivimizi Halka Açtık
Tarih Aralığı : 21.12.2023 - 31.07.2024
Yer : Bursa Kent Müzesi
Sorumlu Kişi : Bursa Müze
İletişim : 0224 716 37 37
Etkinlik Grubu :
Fiyat : ÜCRETSİZ
TÜM SEANSLARI GÖSTER SATIN AL
 • Medeniyet ve kültür tarihimizde bazı şehirlerin özel bir yeri vardır. Köklü geçmişiyle birçok medeniyeti bağrına basan Bursa, Osmanlı Devleti’nin ilk başkentidir. Bursa; Bitinya, Roma ve Bizans medeniyetlerinin eserleri yanında Osman Gazi türbesi ve sonraki beş padişahın külliyeleri ile Osmanlı mimarisinin ilk örneklerini taşıyan, doğal güzellikleri ile yetinmeyip Cumhuriyet döneminde sanayi ve teknolojisini dünyanın ileri ülkeleri ile eşit düzeye yükselten sanayi ve ticaret merkezi, bugün üç milyona yaklaşan nüfusuyla Türkiye’nin 4. Büyük kentidir.
   
   
  Bursa gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim kentleri anlamak, tanımlamak, açıklamak ve gelişimini doğru yorumlamak için kentin oluşum sürecindeki değişkenlerini, tarihi, ekonomik ve sosyal dinamiklerini doğru ve iyi bilmek gerekir. Her kent için özgün olan bu değerler aynı zamanda kent ve çevresi ile sınırlı olan ve bazı yerleşim yerlerinde binlerce yıl öncesine götürülebilen yaşanmışlıkları koruma, deneyime dönüştürme ve gelecek kuşaklara aktarabilmek önemli ve gereklidir.
   
  2004 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kentlilerle birlikte kurulan Bursa Kent Müzesi ile devam eden Bursa’da kent tarihi, şehir kültürü, kültürel miras ile ilgili çalışmalar hız kazanmış ve bu süreçte dünyanın her yerinden bu bilgilere ulaşımın mümkün duruma getirilmesi asıl amaç olmuştur. Dijital Bursa Kent Arşivi çalışmaları Bursa Büyükşehir Belediyesi Kütür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Müzeler Şube Müdürlüğü, Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, Kültür Şube Müdürlüğü, Orkestra Şube Müdürlüğü ve Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü arşivlerinden meydana gelmektedir. 
   
  Uzun bir çalışmanın ürünü olan Dijital Bursa Kent Arşivi’nin kaynakları bu bakımdan oldukça zengindir. Bursa Kent Arşivi’nde kente ait yazılı, görsel, işitsel, tarihi, kültürel, yönetimsel kayıtlar; endüstriyel materyaller, fotoğraf, grafik, dijital veriler; haritalar, rehberler, efemeralar, yerel gazeteler, aile tarihçeleri, akademik çalışmalar, tapu kayıtları, Şeriye sicilleri gibi önemli belgeler, ses kayıtları ve videolar ile müzelerde sergilenen ve korunan her türlü obje, eşya ve eser yer almaktadır. 
   
   
  Ziyaretçiler, bu arşivin sınırları içinde, Bursa’nın dününe, bugününe ve yarınına dair pek çok kaynağa ulaşabilecek, Dünyanın herhangi bir yerinden Bursa Büyükşehir Belediyesi etkiler ağını ve yaşadığı dönemin canlı kültürel ortamını keşfedebileceklerdir.
   
 • İLETİŞİM BİLGİLERİ
  Etkinlik Yeri : Bursa Kent Müzesi
  Adres : Hocaalizade Mah. Atatürk Cad. Kültür Sok. No. 8 16010 Osmangazi / BURSA
  Telefon : 0224 716 37 37
  Sorumlu Kişi : Bursa Müze